FIRMA
CENNIK
OFERTA
KONTAKT
 
 
     
 
Wicenix
 
     
     
Red    CENNIK

Cena opracowania operatu szacunkowego jest podawana jako cena netto i jest uzależniona w głównej mierze od przedmiotu wyceny, jego sytuacji prawnej, odległości od miejsca zamieszkania oraz terminu realizacji zlecenia. Cena jest ustalana indywidualnie z klientem. W przypadku jednorazowego zlecenia większej ilości operatów, cena podlega negocjacji. 

Uwaga: Dla potrzeb sporządzenia operatu szacunkowego zleceniodawca powinien dostarczyć komplet wymaganych dokumentów tj. aktualny wypis z rejestru gruntów, aktualny wypis z rejestru budynków, aktualny odpis z księgi wieczystej, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty wymagane dla celów wyceny. W przypadku braku w/w dokumentów koszt ich samodzielnego pozyskania przez rzeczoznawcę wynosi 100 zł netto za każdy dokument i kwota ta doliczana jest do ceny wykonania operatu szacunkowego. 

Do powyższych kwot należy doliczyć 23% podatku VAT.
     
Więcej

„WICENIX – wycena nieruchomości” mgr inż. Witold Kobierski rzeczoznawca majątkowy nr upr. 5469
Agencja Lemar